Dr. Mariusz Paradowski

Assistant Professor

Department of Law and Economics, Jan Długosz University in Częstochowa, Czestochowa, PolandPrimary Institution

Biography

Education: Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Department of Law, Administration and International Relations, academic degree: Doctor of Laws University of Silesia in Katowice, Department of Law and Administration, professional title: Master's degree Pedagogical University in Częstochowa, Department of Philology and History, professional title: Bachelor degree University of Management in Częstochowa, Department of Management, postgraduate studies in pedagogical education, University of Economics and Innovation in Lublin, Department of Economics, Cracow University of Technology Cracow University of Technology, Department of Mechanical Engineering, postgraduate studies in energy audit for the needs of thermal modernization and energy assessment of buildings, Warsaw School of Management, Department of Management, postgraduate studies in real estate brokerage, Czestochowa University of Technology, Department of Management, postgraduate studies in economics and management,postgraduate studies in real estate valuation, University of Management in Częstochowa, Department of Management, postgraduate studies in pedagogical education, University of Economics and Innovation in Lublin, Department of Economics, postgraduate studies in real estate valuation, Work Experiences: Jan Długosz University in Częstochowa Department of Law and Economics Assistant Professor Pedagogical University of the National Education Commission in Krakow Department of Law, Administration and Economy I Assistant Professor Academy Jakub of Paradyż in Gorzów Wielkopolski Department of Administration and National Security Assistant Professor University of Entrepreneurship Prince Kazimierz Kujawski in Inowrocław Department of Applied Sciences Senior lecturer Social Academy of Sciences in Łódź Department of Trade and Security in Kielce Assistant Professor Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University Department of Law, Administration and International Relations Nieetatowy nauczyciel akademicki Academy of Applied Sciences - University of Management and Administration in Opole Department of Management Academic teacher University of Economics, Law and Medical Sciences Edward Lipiński in Kielce Department of Law Academic teacher Silesian Academy Wojciech Korfanty in Katowice Department of Management Academic teacher Jan Długosz Academy in Częstochowa Department of Philology and History, Assistant National Institute of Local Government in Łódź Chief specialist for training and educational activities District Construction Supervision Inspectorate in Myszków Legal clerk National Court of Arbitration in Warsaw Court mediator District Court in Częstochowa Expert witness Paragraf Law Company in Częstochowa Attorney – construction law Częstochowa City Hall Department of Spatial Planning, Municipal Urban and Planning Studio, Inspector Publications* List of scientific monographs 1. Osoba ludzka w realnym świecie. Studium filozoficzno-prawne, Kraków 2019 2. Filozoficzno-prawne aspekty zawodów prawniczych, Warszawa 2018 3. Pozwolenie budowlane, Warszawa 2017 4. Zarys filozofii prawa, Warszawa 2017 List of published scientific and teaching articles 1. Niepołączalność funkcji radnego gminy oraz zakaz nawiązywania stosunku pracy w urzędzie gminy [w:] Serwis Administracyjno-Samorządowy nr 1, Warszawa 2024 2. Umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę [w:] Serwis Administracyjno-Samorządowy nr 1, Warszawa 2024 3. Małżeństwo jako instytucja prawa publicznego [w] Roczniki administracji i prawa z. 4, Sosnowiec 2023 4. Przestępstwa budowlane w polskim systemie prawnym [w:] Gubernaculum et Administratio nr 2, Częstochowa 2023 5. Doradztwo administracyjne [w:] Rocznik Administracji Publicznej, Kraków 2023 6. Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z 21 listopada 2013 r., sygn. akt II Ca 718/13

Current Institution

Primary Institution

Assistant Professor

Department of Law and Economics, Jan Długosz University in Częstochowa, Czestochowa, Poland

Journal Roles

Reviewer

American Journal of Agriculture and Forestry

Jan, 2024 - Current

Record last modified Jan. 12, 2024, 04:30:25 PM UTC

Back to Top
ScholarProfiles is subsidized by Science Publishing Group.